دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30