دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30