دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
 اردستان،ابتدای جاده نایین، صندوق پستی 111 ایمیل: ardestan.pnu@ar.isfpnu.ac.ir تلفن های تماس: 7-03154230481 نـمـابــر(فکس): 03154243088 نمابر آموزش: 03154230489 کد پستی: 98951-83818 پیامک: 300064301254
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18834 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18835 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30