دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
خوزستان- شوش- شهرک دانیال- شماره تماس 06142871532 اصفهان - تيران - روبروي دادگستري - پلاک 12 کد پستی : 8531953143 صندوق پستي : 184/85315 پست الکترونیکی : info@tr.isfpnu.ac.ir تلفنهاي تماس : قسمت اداری :42225592 - 031 اداره آموزش : 42225593 دورنگار : 42225522
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23443 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان روانشناسی با آزمون هردو 30
18850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز تیران اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30