دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
سمیرم- میدان فاطمیه -خیابان دانشگاه -روبروی دادگستری تلفن 03153660627 صندوق پستی: 133-86615
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18875 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18876 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18877 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18878 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18879 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18880 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23472 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23474 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23476 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز سمیرم اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30