دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18964 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18965 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد برزک اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30