دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد زواره اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30