دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد قهدریجان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30