دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد هرند اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30