دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23580 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23581 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23582 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23583 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد چادگان اصفهان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30