دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ماهدشت،خیابان بی بی سکینه،بلوار اردیبهشت شماره تماس:  5 - 37311934 نمابر : 37306623 اطلاع رسانی http://mahdasht.alborz.pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق با آزمون هردو 50
23682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حسابداری با آزمون هردو 30
23683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز روانشناسی با آزمون هردو 30
23684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50