دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز حقوق با آزمون هردو 50
23688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز روانشناسی با آزمون هردو 30
23689 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23690 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد نظر آباد البرز حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30