دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ساختمان اداری دانشگاه واقع در هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای کد پستی:3361653136   تلفن 44240513نمابر 02644240522 ساختمان آموزشی دانشگاه واقع در شهرجدید هشتگرد فاز5  تلفن و نمابر 02644275009
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حقوق با آزمون هردو 50
23692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز حسابداری با آزمون هردو 30
23693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز روانشناسی با آزمون هردو 30
23694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50