دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30