دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30