دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30