دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30