دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30