دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30