دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30