دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
شماره تماسهای ساختمان مرکزی دکتر چمران(شماره1) 33416811 الی 20 آدرس: شهرری، جاده ورامین ، سه راه تقی آباد، انتهای خیابان شهید عربخواری، کدپستی:1865865399 و آدرس پست الکترونیک:Reypnu@rey.tpnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19263 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حقوق با آزمون هردو 50
23866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم اقتصادی با آزمون هردو 30
23867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روانشناسی با آزمون هردو 30
23869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19264 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19265 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19266 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19267 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19268 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19269 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19270 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19271 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19272 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19273 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19274 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60