دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ساختمان آموزشي و اداري :شهريار- فاز 3 انديشه – شهرك صدف- ضلع شمالغربي ميدان سپاه- دانشگاه پيام نور شهريار کد پستی : 3354684363 سامانه اطلاع رسانی http://teh-shahryar.pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19283 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حقوق با آزمون هردو 50
23881 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران روانشناسی با آزمون هردو 60
23882 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
19284 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23885 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23887 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23888 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60