دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23889 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران حسابداری با آزمون هردو 30
23890 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران روانشناسی با آزمون هردو 60
19292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23892 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23893 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد فیروزکوه تهران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30