دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد باغملک خوزستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50