دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد ترکالکی خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60