دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24313 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24314 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24315 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24316 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد رامشیر خوزستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30