دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد گتوند خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30