دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز قیدار زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30