دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آباده- بلوار جمهوری اسلامی- دانگاه پیام نور- صندوق پستی 7391883649 تلفن 06744354 فاکس 06744354071
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24513 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24515 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24516 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24518 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50