دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان فارس - شهرستان استهبان - بلوار سرداران شهید - دانشگاه پیام نور مرکز استهبان کد پستی: 7451654916 تلفن 2-07153229040
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30