دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فیروزآباد فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30