دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30