دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
فارس-شهرستان بوانات- دانشگاه پیام نور مرکز بوانات کدپستی:7397143955 تلفن تماس: 44403151
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24537 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24538 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24539 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30