دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24651 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24652 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30