دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30