دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24676 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24677 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24678 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30