دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24687 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24688 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30