دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری با آزمون هردو 30
20179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30