دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24702 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مهر فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30