دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نودان فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30