دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30