دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
تاکستان- انتهای بلوار امام خمینی (ره)-روبروی میدان شهید لشگری  تلفن:98-35230096-028 نمابر :35236614-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20213 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20214 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20215 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30