دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان لرستان، شهرستان بروجرد، بلوار امام، روبه روی ترمینال، دانشگاه پیام نور بروجرد  تلفن:06642468611
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حسابداری با آزمون هردو 30
25173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی با آزمون هردو 30
20776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30