دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30