دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد ازنا لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30