دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30