دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20830 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25212 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30