دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آمل - خیابان طالب آملی - بلوار ولایت - ولایت 16 - کد پستی 4617933586 شماره تماس دانشگاه  01143080576 -01144280606 -  01144289595 - 01143080575- 01143083293  شماره دورنگار دانشگاه پیام نور مرکز آمل: 44280822
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حقوق با آزمون هردو 50
20841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30