دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20930 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20931 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20932 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20933 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20934 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20935 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30