دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ساوه - میدان فلسطین - دانشگاه پیام نور مرکز ساوه کدپستی 3919735565  نمابر 42240353 086-شماره تماس 08642241351
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25356 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25357 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25358 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25359 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25360 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30